Så tänker säljare kring säljstrategier

Som säljare gäller det naturligtvis att sälja så mycket man bara kan av den produkt eller tjänst som företaget man arbetar för säljer. Gör man det kommer man att lyckas med sitt yrke och är man dessutom en mästare på att ge kunderna extra fin kundservice så kommer man att nå långt. Jag är helt […]